Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ(nc)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Thành Tài (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:08' 18-05-2012
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 12/11/2011
Tuần: 15 Tiết: 29.
Bài 29: DẪN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRONG CUNG PHẢN XẠ

I. Mục tiêu bài giảng:
1. Về kiến thức:
-Biết được Xinap là gì? Các loại xinap? Cấu tạo xinap.
-Xác định rõ vai trò của xinap trong sự truyền xung thần kinh trong 1 cung phản xạ.
-Trình bày được cơ chế truyền tin (xung thần kinh) qua xinap
-Nêu được ví dụ về mã thông tin thần kinh, sự mã hóa các thông tin và quá trình giải mã của trung ương thần kinh.
2. Về kỹ năng:
-Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp.
-Diễn đạt trước tập thể
-Làm việc theo nhóm
II. Phương pháp và phương tiện dạy học:
1. Phương pháp:
+ Hỏi đáp
+ Khám phá
+ Diễn giảng.
2. Phương tiện:
- SGK sinh học 11.
- Hình 29 SGK.
III. Nội dung và tiến trình lên lớp:
1. Chuẩn bị:
- Ổn định lớp (1 phút).
- Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
Câu 1: Điện thế nghỉ là gì?
Cơ chế hình thành điện thế nghỉ?
Câu 2: Sự lan truyền xung TK trên sợi TK có bao myêlin và không bao myêlin khác nahu ở điểm nào?
- Vào bài: Khi kích thích ở 1 điểm bất kì trên sợi trục, xung thần kinh sẽ được chuyển đi theo cả 2 chiều, nhưng trong 1 cung phản xạ chỉ truyền theo 1 chiều qua xinap. Vậy xinap là gì ? Có thể tìm thấy xinap ở vị trí nào cung phản xạ ? ( Bài 29.
2. Trình bày tài liệu mới: Bài 29: Dẫn Truyền Xung Thần Kinh Trong Cung Phản Xạ.

Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Bài 29: Dẫn Truyền Xung Thần Kinh Trong Cung Phản Xạ.
I. Dẫn truyền XTK trong một cung phản xạ:1. KN xinap:
- Xinap là diện tiếp xúc giữa TBTK với tế bào kế tiếp.


2. Các kiểu xinap: 
- Xinap điện
- Xi nap hóa học.
+ Giữa TBTK với TBTK.
+ Giữa TBTK với TB cơ.
+ Giữa TBTK với TB tuyến
3. Cấu tạo của xinap:
- Chùy xinap có các bóng chứa chất trung gian hóa học (axetincolin, noradrelin,..)
- Màng trước xinap.
- Khe xinap.
- Màng sau xinap: có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học, có enzim phân hủy chất trung gian hóa học.4. Quá trình lan truyền ĐTHĐ qua xinap:
- Gồm 3 giai đoạn :
+ Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap và làm Ca2+ vào chùy xinap.
+ Ca2+ làm các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, chất trung gian hóa học vào khe xinap ( màng sau.
+ Chất trung gian hóa học (axetin côlin) ( màng sau ( thay đổi tính thấm màng sau (đối với ion Na+)( xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau, điện thế hoạt động hình thành được lan truyền đi tiếp.
Xung thần kinh truyền đến tận cùng của mỗi sợi thần kinh, tới các chuỳ xináp sẽ làm thay đổi thấm của màng đối với Ca2+ ( Ca2+ tràn từ dịch mô vào dịch bào ở chuỳ xi náp ( các bóng gắn vào màng trước và giải phóng chất trung gian hoá học vào khe xi náp ( chất trung gian hoá học đi đến màng sau xináp ( làm thay đổi tính thấm màng sau xináp tạo thành xung thần kinh truyền đi tiếp.
- Trong cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng.

II. Mã thông tin thần kinh:
Thông tin từ các thụ quan được gửi về trung ương dưới dạng các xung thần thần kinh đã được mã hoá bằng tần số xung, vị trí và số lượng nơron bị hưng phấn. Các thông tin này sẽ được trung ương thần kinh giải mã để nhận biết thông tin một cách chính xác.1. Đối với các thông tin có tính chất định tính:
- Các thông tin này được mã hóa bằng chính các nơron riêng biệt khi bị kích thích.
- VD:


2. Đối với các thông tin có tính chất định lượng:
- Cách mã hóa 1 : Phụ thuộc vào ngưỡng kích thích của các nơron ( mã hóa bằng loại nơron và số lượng nơron ).
- Cách mã hóa 2 : Phụ thuộc vào tần số xung thần kinh.


Hoạt động 1:
- Hãy nêu các thành phần của 1 cung phản xạ.
*